Uzaktan Eğitim Sınıflarında Sınıf Kültürü Oluşturmak

Dijital Eğitimin Pedagojisi Serisi 7:

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devlet olarak hızlı bir geçiş yapmak zorunda kaldık. Tabii ki bu hızlı geçiş uzaktan eğitimin pedagojisi konusunda bazı sorunları da karşımıza çıkardı. Bunlardan birisi de sanal sınıflarda bir sınıf kültürü oluşturma konusudur.

Yüz yüze eğitimlerde sınıfların günlük rutinleri vardı. Öğretmen zili çalınca çocuklar sınıfta hazır bulunur, öğretmen sınıfa girer yoklama alır, öğrenciler defter ve kitaplarını hazırlar, ödevler kontrol edilir, büyük grup etkileşimi yaşanır. Sanal sınıflarda ise şu ana kadar bir kültürün, sanal sınıf rutinlerinin oluşturulabildiğini söylemek pek mümkün değil. Geçen yaz tatili bu süreç için büyük bir fırsattı ama kaçırdık. Ayrıca sınıf kültürü çocuğa aidiyet duygusu yaşatır ve zihni öğrenmeye istekli hale gelir. Bu kültürü sanal sınıflarda oluşturamazsak bedeni sınıfta olup aklı dışarıda olan çocuk gibi kendisi ekran karşısında olup beyni alt sekmede bulunan oyunda olabilir. 😊

Şimdi gelelim esas konuya. Çocuklarla yüz yüze olunmadığı halde, iletişimin dijital olacağı bir ortamda onlarla öğretmenlerin nasıl pozitif sanal sınıf kültürü oluşturacağına. Bunun için birkaç öneri sunayım:

Dijital Buz Kırıcılar Kullanın:

Öğretmenlerimiz buz kırıcıların eğitimdeki karşılığının ne olduğunu bilir. Ama biz “buz kırıcıları” kavramını yine de tanımlayalım. Buz kırıcılar, birbirini tanımayan veya az tanıyan grup üyeleri arasındaki iletişim buzları kırmak için tasarlanmıştır eğlenceli ve basit oyunlardır. Grup üyelerinin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlar. Pandemi nedeniyle 1., 5. Ve 9. Sınıf öğrencileri ilk defa bir araya gelecek. Diğer sınıflarda ise uzun süre verilen aradan dolayı ister istemez bir duygusal uzaklaşma olmuştur. Bu nedenle buz kırıcılar sanal sınıflar için çok önemlidir diyebiliriz.

Neler Yapabilirsiniz işte birkaç öneri:

 • Çocuklardan kişiliklerini veya ilgi alanlarını temsil eden bir resim çizmelerini isteyerek bunu sınıfla uzaktan paylaşmasını isteyebilirsiniz.
 • Kahoot uygulamasıyla sınıf geneli için eğlenceli yarışmalar düzenleyebilirsiniz.
 • Çocuklardan Google slaytlar aracılığıyla kendilerini tanıtan mini sunumlar yapmalarını isteyebilirsiniz.
 • Çocuklardan çalışma masalarının fotoğrafını sınıfla paylaşmasını isteyebilirsiniz.
 • Conceptboard gibi çevrimiçi beyaz bir tahtanın yardımıyla çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri sorular sorabilir. Cevapları herkes bu beyaz tahta aracılığıyla görebilir.
 • Çocuklardan o anki durumlarını anlatan bir emojiyi sohbet uygulamasından atmasını isteyebilirsiniz.
 • Şirketlerin uzaktan toplantılar için kullandıkları “İki gerçek ve bir yalan” etkinliği de çocukların çok hoşuna gidecektir. Her çocuğun kendisi hakkında iki gerçek bir yalan bilgi yazması istenir. Sınıftaki diğer çocuklar hangisinin yalan olduğunu tahmin etmeye çalışır.
 • En komik fotoğrafını çocukların paylaşmasını isteyebilirsiniz. Bu ilişkilerin yakınlaşması ve çocukların birbirlerine kendilerini yakın hissetmeleri için önemli bir buz kırıcıdır.
 • Miro gibi sanal bir beyaz tahta aracının yardımıyla herkesin aynı anda düzenleme yapabileceği bir uygulamada bir dünya haritası veya ülke haritası açılarak çocukların nerede yaşamak istediklerini (nerede doğdukları) işaretlemeleri istenebilir.

Sanal sınıf kurallarını ve dersten beklentilerini oluşturun:

Çocuklarla sanal sınıfta uyulması gereken kuralları ve dersten ne beklediklerini konusunda ortak kurallar belirleyerek kararlar almak çocuğun sınıfı sahiplenmesini ve kendisinin bu sanal grubun bir üyesi olduğu konusunda olumlu duygular yaşamasını sağlayacaktır. Geçen eğitim öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve velilerin deneyimledikleri uzaktan eğitim süreci bu konuda herkesin en büyük bilgi kaynağı olacaktır.

İşte bunu dijital araçlar yardımıyla nasıl yapacağınız konusunda birkaç öneri:

 • Artı Delta Grafiği denilen bir tablo var. Bunu kullanabilirsiniz veya kendiniz bir tablo hazırlayabilirsiniz. Çocuklardan geçen sene yürütülen uzaktan eğitim sürecinde işe yarayanları bir yana yaramayanları bir yana yazmalarını isteyin. Bu yıl neleri değiştirmek istediklerini de bir yere yazmalarını isteyebilirsiniz.
 • Yukarıdaki uygulamayı ve farklılarını ortak çalışma olarak Mural veya Google Jamboard gibi dijital bir fikir paylaşım platformları aracılığıyla da yapabilirsiniz. Bu platformlarda sınıfta olması gereken kuralları, nasıl daha iyi olacağını, bizlere nelerin düştüğü gibi kurallar yazılı hale getirilir.
 • Sınıfça alınan kararlar, kurallar Virtual Classroom, Eliademy, Google Classroom, Visible Classroom ve EBA webde oluşturulacak sanal sınıf panolarına asılabilir.

Sınıf rutinleri oluşturun:

Yüz yüze eğitimde olduğu gibi sanal sınıf içinde rutinler oluşturmak çocukların birbirine ve derse bağlanmasını desteklemektedir. Yüz yüze eğitimdeki zil sesi, ödev kontrolü, söz alırken parmak kaldırmak gibi rutinler sanal sınıfa taşınabilmeli.

Bunun için öneriler:

 • Çocuklar ödevlerini e-posta olarak gönderebilir. Öğretmen her ödeve geri bildirim yapabilir.
 • Derste söz almak isteyen öğrenci kullanılan araçta yer alan söz alma butonuna tıklayabilir veya öğretmen alternatif ve daha kapsayıcı söz verme yöntemleri kullanabilir.
 • Öğretmen çocukların yoklamasını alabilir. Çocukların velilerine ders devam durumunu onlara kuracağı bir dijital grup aracılığıyla bilgilendirebilir.
 • Derse zamanında katılımı sağlamak için ve herkesin aynı anda derste olmasını sağlamak için derse katılacak çocukları zoom gibi sanal platformda öncelikle bekleme odasında bekletebilir. Burada katılmayanları görebilir. Veli bilgilendirmesi yapabilir.

Çocukların Ortak Ders Ve Proje Yapabilmeleri Sağlanmalı:

Yüz yüze eğitimde çocukları küçük gruplara ayırarak grup çalışmaları, tartışmaları yapmalarını sağlıyorduk. Şimdi aynı şeyi dijital araçlar yoluyla yapmakta. Bunun için çocuklardan çalışma grupları oluşturarak kısa veya uzun zamanlı proje hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Ders esnasında bile çocukları kısa süreli gruplara ayırarak tekrar sınıf grubuna alabilirsiniz. Bu gruplar ve çalışmalar sayesinde çocuklar daha yakınlaşacak, görüşlerini paylaşma fırsatı yakalayacak. Öğretmenin aktifliğinin yanında çocuklarda öğrenmede aktif hale gelecek. Zoomun içinde bu özellik var. Ayrıca StudyBlue, ThinkBinder, ExamTime araçlarıda önemli grup çalışması uygulamalarıdır. Yine Google Dokümanlar üzerinden çocukların ortak bir kitap yazmasını, şiir antolojisi hazırlamasını isteyebilirsiniz.

Bireysel bağlantılar kurmaları için önlemler alın:

Uzaktan öğrenme ortamında sanki bireysel iletişim kurulamaz algısı oluşuyor. Çocukların sanal sınıf dışında bireysel olarak iletişim kurabilecekleri alanlar oluşturulabilir. Bunun için Google Meet veya Zoom aracılığıyla bireysel konferanslar düzenlemek bir yol. Ancak hiçbir şey bir çocuğa ekran dışında kurulacak bir bağlantı kadar kendini değerli hissettiremez. Öğretmeninin ve arkadaşının yüzünü görmek çocuk için çok önemlidir. Bunun için araba içinden çocukların tanışması sağlanabilir. Çocukların telefon görüşmeleri yapmaları sağlanabilir. Çocukların mektuplaşmaları sağlanabilir.

Her Çocuğun Sanal Derse Aktif Katılması İçin Stratejiler Kullanılmalı:

Yüz yüze eğitimde de bazı çocuklar iletişim kurmak istemedikleri için veya korktuklarından dolayı derslere aktif katılmaz. Hatta bildiği konularda parmağını çocuk kaldıramaz ama içinden öğretmen keşke beni kaldırsa diyerek içten içe kendini yer. Sanal sınıflarda ise söz almak istemeyen çocukların sayısı yüz yüze eğitimden daha fazla. Çünkü bazı çocuklar daha uzun düşünme süresi isteyebilir, bazı çocuklar teknoloji kullanma sırasında hata yapacağından korkabilir, bazı çocuklar seslerini duyurmak istemeyebilir, bazı çocuklar da kişisel mahremiyetlerini korumak isteyebilirler. Öğretmenin çocukların beden dilini, jest ve mimiklerini, ruh hallerini fark etmesi ise uzaktan eğitimde çok zor olabiliyor. Böyle olunca konuşmayan ve ruh dünyası öğretmen tarafından fark edilmeyen çocuk uzaktan eğitim sürecinden istenen faydayı sağlayamayabiliyor. Sonuçta zoom bir öğretmen değil bir öğretme aracı. Öğretmenlik ise öğretmekten daha önemli ve farklı bir iş. Öğrencileri derse katmak için öğretmenler alternatif stratejiler uygulamak zorunda.

İşte birkaç öneri:

 • Dersin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek için sohbet bölümünü kullanabilirsiniz. Her çocuğun tepki vermesini isteyebilirsiniz.
 • Söz hakkı verirken rastgele öğrenci seçmeyi kullanabilirsiniz.
 • Dersten sonra Google form veya başka araçlar yoluyla çocukların ders konusunda neler anladıklarını ve ders hakkında ne düşündüklerini yazılı isteyebilirsiniz.
 • Derse aktif katılmayan, kısa ve kaçamak cevap veren çocuklarla telefon yoluyla veya bireysel uzaktan görüşme yoluyla konuşabilirsiniz.
 • Ara ara yapacağınız web 2.0 araçları yoluyla ölçme değerlendirmelerde sınıfın genelinden düşük olan çocuklarla görüşebilirsiniz.

Ebeveynler olmadan uzaktan eğitim kültürü zor olur:

Evde öğretmen çocuğun yanında değil. Çocuğun en büyük destekleyicisi hiç kuşkusuz ebeveyni. Bu nedenle öğretmenler ebeveynler ile sık sık iletişim içinde olmalı. Sanal sınıfta çocuklarla yaptığı uygulama ve sınıf kuralları konusunda onlara bilgiler vermeli. Ayrıca çocuğun evdeki ders ortamının nasıl olacağı konusunda ona rehberlik yapmalı. Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlerden destek göremeyen çocukların öğrenme süreci zedelenecek. Hedeflenen amaçlara ulaşmak güçleşecektir. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Columbia Üniversitesi’nden 2017 yılında yapılan bir araştırmada, ortaokul ve lise çocuklarının ebeveynlerine çocukların notları, devamsızlıkları ve yapmadıkları ödevleri konusunda haftalık mektuplar gönderildi. Sonuçta çocukların derse katılımında %28 ders başarılarında ise %39’luk bir artış görüldü.  Ayrıca bu ebeveynler öğretmenlerle daha sık iletişim kurmuşlardır. Uzaktan eğitim yakından ebeveyn öğretmen iletişimi ile hedeflerine ulaşacaktır. Metin tabanlı ebeveyn katılım uygulamaları için ClassDojo, Spotlight, Remind, Seesaw gibi uygulamalar sizlere büyük destek olacaktır.

Ahmet YILDIZ

Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz:
– https://twitter.com/ayildizpdr

– https://www.instagram.com/ayildizpdr/
– https://www.facebook.com/ayildizpdr

Yazımızı beğendiyseniz yorum yazabilir ve aşağıda yer alan sosyal paylaşım ikonları ile paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.2 yorum

Bir Cevap Yazın

Ahmet YILDIZ'ı Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz