Grupla Psikolojik Danışmanlıkalanında uzmanlar tarafından

Profesyonel bir psikolojik danışman liderliğinde ve 8-15 kişi ile yürütülen; yardım alıp vermeye, yeni çözümler keşfetmeye, kendini ve başkalarını kabul etmeye, bitirilmemiş işlerini bitirmeye, gizil güçlerini keşfetmeye, grup üyeleri arasındaki bireysel farklılıkları keşfetmeye ya da bu konularda büyüme/gelişme sağlamaya yardımcı olan etkileşimsel bir süreçtir.

Grupla psikolojik danışma hizmeti benzer problemlere sahip bireylerin bir grup lideri (psikolojik danışman) ile birlikte bir araya geldikleri yardım hizmetidir. Grupla psikolojik danışmada bireyler hem sunulan yardım hizmetinden hemde benzer problemleri yaşayan bireylerin deneyimlerinden yararlanırlar.

  • One
  • Two

Katılımcılar yaşantılarını paylaşarak, bu yaşantılarına ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını grup oturumlarına getirerek (her birey gönüllü olarak kendi yaşam olaylarından kendi isteği ölçüsünde bahsedebilmektedir) kendilerini açarlar. Bu kendini açma ve yaşantılarını grup oturumlarına getirme sayesinde; bireyler hem yaşadıkları yaşam güçlüklerini tek yaşayanın kendileri olmadığını fark ederler, hem de diğer katılımcıların yaşantılarından yararlanarak kendilerine yeni, alternatif çözüm üretebilmeyi sağlarlar. Sosyal bir süreç olan bu yaşantı, bireylerin grup sürecinde öğrendikleri alternatif davranış örüntüleri ve yeni ve sağlıklı düşünce sistemlerini günlük yaşamlarına aktarmalarına da ön ayak olmaktadır.

Grupla psikolojik danışmada çalışma konularına örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Yaşantı grubu
  • Yeme bozuklukları
  • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
  • Stresle başa çıkma
  • Güvengenlik
  • Romantik ilişki güçlendirme
  • Sınav kaygısı
  • Bağımlılıklar

Ortalama 10-12 üye ile oluşturduğumuz ve 8-12 oturumdan oluşan gruplarda, katılımcılar, duygu, düşünce ve davranışlarını, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulabilirler. Dolayısıyla, güvenli bir ortamda sunulan uygulamalarla, grup üyelerimize, kendi iç dünyalarına ve ilişkilerine yönelik farkındalıklarını artırma, yeni davranış biçimleri ve farklı iletişim yolları geliştirme, bireysel gelişimlerine katkı sağlama imkanı sunuyoruz.

Başarı ve başarısızlık herkese sihirli ve korkutucu kelimeler gibi geliyor. Bu kitapta bu konularda yazılan ve çok beğenilen hikayeleri, sözleri ve cümleleri okuyacaksınız. Üstelik ücretsiz üstelik google kitaplar güvencesiyle.

matematiği seven içinde sevmeyen içinde içinde içinde yararlı bilgiler var öğrencilere tavsiye edilebilinecek bir kitap

10ur.fe
Okur (Kitapyurdu), Sevdim Seni Matematik

Grupla psikolojik danışma hizmetinden yararlanmak için iletişim kurunuz

Ahmet YILDIZ'ı Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz
error: Bu İçerik korunuyor !!