Eğitim Üzerine Yapılan Bilimsel Araştırmalar – 2

Eğitim içerikli bilimsel araştırmalar derleme yazımızın büyük ilgi görmüştü. Yazımızın ikinci bölümünü ülkemizde yapılan araştırmaları içeriyor. Şu anda yazımız 27 araştırma içeriyor ama ben bu yazıda 5 tanesine yer veriyorum. Sosyal medyada takip ederek yeni araştırmalar eklenince anında haberdar olabilirsiniz.

Yorum yazmayı ihmal etmeyelim lütfen. 🙂

1. ANNE BABANIN AKADEMİK KARİYERİ ARTTIKÇA ÇOCUKLARIN İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLULUĞU ARTIYOR

Araştırma Örneklemi: Ankara ili Akyurt ilçesinde, bünyesinde anasınıfı ve bağımsız birinci sınıf olan (birleştirilmiş sınıf uygulaması olmayan) ilköğretim okullarının birinci sınıflarına devam eden çocuklar.

Veri toplama aracı: Araştırmanın verileri, Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan “Metropolitan Okula Hazır Bulunuşluk Testi (Altıncı Versiyon) (Metropolitan Readiness Tests, Sixth Edition MRT 6)” ve “Aile Anket Formu” kullanılarak toplanmıştır.

Araştırma Sonucu: Okul öncesi eğitim alan çocukların okula hazır bulunuşluk düzeyleri, okul öncesi eğitim almayan çocuklara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 94-106 [2010],

Makale Yazarı: Doç. Dr. Semra ERKAN, Hacettepe Üniversitesi, erkansemra@yahoo.com

Tarih: 2010

2. OKUL İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARI OKUDUKLARINI DAHA KOLAY ANLIYOR

Araştırma Örneklemi: 233 ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi

Veri toplama aracı: Anket

Araştırma Sonucu: Aile üyelerinden eğitim yardımı alan ve okulla yakın işbirliği içerisine giren ailelerden gelen çocukların, okuduğunu anlama başarılarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 33-39 [2003]

Makale Yazarı: Süleyman ÇELENK Yard. Doç. Dr. Abant izzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, – Bolu. celenk@ibu.edu.tr

Tarih: 2003

3. ANNE-BABA VE COCUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAĞLAM TEMELLERE SAHİP OLMASI SAĞLIKLI KİŞİLİK GELİŞİMİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR

Araştırma Örneklemi: Araştırma, annesi çalışan 105 çocuk ile annesi çalışan çocukların devam ettikleri okuldan annesi çalışmayan 105 çocuk olmak üzere toplam 210 çocuk üzerinde yürütülmüştür.

Veri toplama aracı: Araştırmada Flanders, Anderson ve Amidon tarafından geliştirilen Uluğtekin tarafından Türkçeye çevrilen “Bağımlılık Eğilimi Ölçeği” kullanılmıştır.

Araştırma Sonucu: Anne ve babasıyla olumlu ilişki içerisinde olan çocuk uyumlu kişilik özelliği geliştirerek sosyal davranışlar sergileyebilirler.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 : [2004] 62-71

Makale Yazarı: Figen GÜRSOY Doc. Dr., Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı,

Neriman ARAL Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Tarih: 2004

4. ÇOCUKLAR HAFTA İÇİ DERS ÇALIŞIYOR HAFTA SONU TELEVİZYON İZLİYOR

Araştırma Örneklemi: 103 çocuk

Veri toplama aracı: Çocuklara hafta içi iki gün ve hafta sonu günlük tutmaları için formlar dağıtılmış ve bu formlara uyku dışında yaptıkları tüm etkinlikleri, sürelerini belirterek yazmaları istenmiştir. Her bir etkinlik için çocuklardan elde edilen veriler toplanarak hafta içi ve hafta sonu gün başına düşen ortalama veriler dakika (gün/dakika) olarak hesaplanmıştır.

Araştırma Sonucu: Araştırma sonucunda araştırma kapsamına alınan çocukların hafta içi televizyon izleme ve ders çalışmaya, hafta sonu ise televizyon seyretmeye daha fazla zaman ayırdıkları, diğer aktivitelere (resim yapma, müzik dinleme, spor yapma gibi) ve kitap okumaya daha az zaman ayırdıkları saptanmıştır.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13: 99-105 [1997

Makale Yazarı: Neriman Aral. Doç. Dr. Neriman Aral, A.Ü.Z.F. Ev Ekonomisi YO. Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Tarih: 1997

5. ANNE BABALAR ÇOCUKLARIYLA OYNARKEN YANLIŞ İLETİŞİM KURUYOR (ANNE BABALAR ÇOCUKLARIYLA NASIL OYNAYACAKLARINI BİLMİYORLAR)

Araştırma Örneklemi: 4-5 yaşında çocuğu olan 18 gönüllü anne

Veri toplama aracı: Anne ve çocuk oyun etkileşimleri, kendi ev ortamlarında video kamera ile kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, Anne baba Çocuk Oyun Kayıt Kodlama Formu ile değerlendirilmiş ve frekans ve yüzde değerleri verilmiştir.

Araştırma Sonucu: Araştırmanın bulgularına göre, annelerin oyunlarında çocuklarının isteklerine uyum sağlama, çocuğu yanıtlama, oyun konulması yapma, sınır koyma, emir ve bilgi verme konularında çoğunlukla istenmeyen sözel ifadeler kullandıkları görülmektedir.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 11-20 [2011]

Makale Yazarı: Ege AKGÜN Arş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi. 0312 363 33 50 /5106. eakgun@education.ankara.edu.tr,

Binnur YEŞİLYAPRAK Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi. 0312 363 33 50 /3101. Binnur.Yesilyaprak@education.ankara.edu.tr

Tarih: 2011

Devam edecek.

Ahmet Yıldız
Yazar/Psikolojik Danışman

İlk haberdar olmak için sosyal medyada takip edebilirsiniz.

https://twitter.com/ayildizpdr
https://www.instagram.com/ayildizpdr/
https://www.facebook.com/ayildizpdr


2 yorum

Bir Cevap Yazın

Ahmet YILDIZ'ı Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz