BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) İle İlgili Merak Edilen Sorular ve Cevaplar

[tds_leads title_text="Yeni yazılar e-postana gelsin istiyorsan abone olabilirsin." input_placeholder="E-posta adresiniz" btn_horiz_align="content-horiz-center" pp_checkbox="yes" pp_msg="U2l0ZSUyMGt1bGxhbiVDNCVCMW0lMjBrbyVDNSU5RnVsbGFyJUM0JUIxbiVDNCVCMSUyMCUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyJTIzJTIyJTNFb2t1ZHVtJTNDJTJGYSUzRS4=" btn_text="Abone Ol"]

Bilim ve Sanat Merkezleri; eğitim kurumları içinde, yolu bir şekilde BİLSEM’ lerle kesişmeyenler için, belki de en az tanınanı ve bilinenidir.Öğrenci alımından eğitim süreçlerine kadar tüm aşamalar çoğu insan için bilinmezlerle doludur. Zeki çocukları BİLSEM’ lere toplayıp okul dışındaki saatlerde okuldan farklı ne yaptıkları, acaba nasıl gizli bir gündemleri olduğu pek çok insan için merak konusudur.İşte bu dosya, BİLSEM’ i henüz tanımayan yeni velilerimiz ve tanımak isteyen meraklı vatandaşlarımız için kafalara takılması muhtemel sorulara cevaplar şeklinde hazırlanmıştır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi, örgün eğitim kurumlarına devam eden ve zihinsel alan, resim veya müzik alanında özel yetenekli olduğu uzmanlar tarafından tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri dışında destek eğitimi vermek üzere açılmış olan bağımsız bir özel eğitim kurumudur.
Bilim ve Sanat Merkezleri örgün okullara alternatif bir eğitim kurumu değil örgün eğitim kurumlarını destekleyici bir eğitim kurumudur.

ÜLKEMİZDE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK TANIMI KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?

Standart zeka testlerinde yaklaşık olarak 130 ve üzeri puan alan veya resim, müzik gibi performans alanlarında aynı yaş, deneyim veya çevre şartlarına sahip akranlarına göre, üstün performans gösteren çocuk/öğrenciler özel yetenekli olarak kabul edilmekte ve BİLSEM’ lerde bu çocuklara özel eğitim desteği sunulmaktadır.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN RESMİ STATÜSÜ NASILDIR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Kurum olarak, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı sorumluluğu altındadır.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN İŞLEYİŞİNİ DÜZENLEYEN BİR MEVZUAT MEVCUT MU?

Bilim ve Sanat Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar ile bu merkezlere öğrenci seçimi, kayıt kabul, eğitim-öğretim yönetici ve öğretmen seçimi ile yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 27.08.2015 tarihli ” Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi” mevcuttur. Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ nde de kurumun işleyişine ilişkin bazı hususlar yer almaktadır.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ´ NE HANGİ SINIFLARDAN ÖĞRENCİ ALINMAKTADIR?

Bilim ve Sanat Merkezi’ ne alınacak öğrencilerin sınıflarının belirlenmesi, her yıl Bakanlıkça yapılmaktadır. Bakanlık kararı doğrultusunda 2015 yılında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflardan tanılama yapılmıştır.

BELİRLENEN SINIF SEVİYESİ DIŞINDAKİ ÖZEL YETENEKLİ ADAYLARI SÜRECE NASIL DAHİL OLABİLİR?

Özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim alabilecekleri tek alternatif Bilim ve Sanat Merkezleri değildir.
Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurmaları ve özel yetenekli olarak tanılanmaları halinde, mevcut okullarında destek eğitim odasına yönlendirilebilir.

BİLSEM ÖĞRENCİ ALIM (TANILAMA) SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bilim ve Sanat Merkezlerine alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek amacıyla her yıl Bakanlıkça belirlenen tanılama takvimi çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyelerinden öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanan Gözlem Formları kullanılarak e-okul üzerinden sınıf öğretmenlerince genel zihinsel yetenek, resim veya müzik alanında özel yetenekli adayı olarak gösterilir.
Aday olarak gösterilen öğrenciler, Bakanlıkça belirlenen bir tarihte, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Bakanlıkça hazırlanan grup tarama sınavına alınır.
Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye genelinde her yıl Bakanlıkça belirlenen baraj puanını geçen öğrenciler sertifikalı uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınır. Bireysel değerlendirmede öğrencilere Wechsler Nonverbal (WNV) Yetenek Testi uygulanır.

Sınıf öğretmenleri tarafından resim ve/veya müzik yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin tamamı sınav sonuçlarına bakılmaksızın İl Tanılama Komisyonu tarafından resim ve/veya müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye alınır.

Her üç alanda yapılan bireysel değerlendirme sonuçlarına göre büyükten küçüğe sıralı öğrenci listesi İl Tanılama Komisyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlükçe her yetenek alanı için belirlenen Türkiye barajını geçen öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezine kayıtları yapılır.

ÖĞRENCİ TANILAMASI İÇİN HAZIRLIK YAPMAK GEREKİR Mİ?

Özel yetenekli öğrencilerin tanılama süreci var olan yeteneklerin açığa çıkarılması esasına dayalı olduğu için Bakanlıkça merkezi sistemle yapılan grup tarama sınavı ve ardından uygulanan zeka testine öğrencinin hazırlık yapması anlamsızdır. Sahip olduğu yeteneğin ortaya çıkarılması bu tanılama sürecinde uzmanlarca sağlanmaktadır.

KAYIT DÖNEMİ ve KAYIT İÇİN GEREKENLER

Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci kayıtları genelde Eylül ayının ilk haftası içinde yapılır. Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
1-Kayıt Formu (Ek-3)
2-Veli Muvafakat Belgesi (Ek-4)
3-Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4-2 Adet Fotoğraf
5-Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi
Eğitim öğretim yılının başlamasını takiben 30 iş günü içerisinde merkeze kaydını yaptırmamış öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

BİLSEM’E KAYDOLDUKTAN SONRA DEVAM ZORUNLU MUDUR?

Bilim ve Sanat Merkezi´ nde uygulanan programlara devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

Merkeze kayıtlı öğrencilerin velileri tarafından her yıl eylül ayı içerisinde kayıt yenileme işlemlerinin yapılması gerekir. Kayıt yenileme işlemi yapılmayan öğrencilerin merkezle ilişiği kesilir.

BİLSEM’E KAYDOLAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Bilim ve Sanat Merkezine başlayan öğrenciler 5 aşamalı bir eğitim programına alınmaktadır.

Tüm programlar, öğretmenler tarafından öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanmaktadır.

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, imkanlar ölçüsünde özel materyaller kullanılmaktadır.

BİLSEM’ de bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 2- 7 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılmaktadır.

Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler okullarında geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, BİLSEM’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almadığından bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğrenme modeliyle eğitim sağlanmakta ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun ürün/projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

1-Uyum (Oryantasyon) Programı:
BİLSEM’e yeni başlayan öğrenciler ve velileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır. Tamamen öğrencileri tanımaya yönelik etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kurumun daha önceden oluşturulmuş misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri etkinliklere katılanlara aktarılmaktadır. Uyum programı sonunda, Veli-Öğrenci-BİLSEM bütünleşerek, ortak amaçlara doğru ilerleyebilecek duruma gelmektedir.
2- Destek Eğitimi Programı:
Destek eğitim programı ilkokul düzeyinde başladığında haftalık 6 ders saati şeklinde ilkokul bitene kadar, ortaokul düzeyinde başladığında ise haftalık 8 ders saati olacak şekilde 1 yıl olarak uygulanmaktadır.
Destek eğitim programında öğrenciler iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.
3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:
Bireysel yetenekleri fark ettirici program kapsamında bir öğrenci, en az 2 en fazla 4 alanda eğitime devam etmektedir.
Bu program bir alandan haftada 4 saat, toplam 8 ders saati olacak şekilde 2 yıl boyunca uygulanmaktadır.
Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır.
Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenmektedir.
4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:
Bu programda, BİLSEM’e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır.
Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.
Programda belirlenen ve geliştirilmesi amaçlanan özel yetenek alanları Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik, Müzik, Görsel Sanatlar ve Dil Sanatları’ dır.
Özel Yetenekleri Geliştirme Programı bir alandan haftada 4 saat olmak üzere 2 yılı geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır.
6-Proje Üretimi/Yönetimi Programı:
Proje üretimi süreci haftalık 1 ile 4 ders saati arasında olacak şekilde uygulanmaktadır.
Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır.
Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

BİLSEMDE VERİLEN EĞİTİMİN ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve tutumların gerçek yaşamdakine benzer bir durumda kullanılıp kullanılamayacağının tespit edilmesi amacıyla bunları ortaya koyarak oluşturdukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin değerlendirilmesini esas alan bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı kullanılır.
Tüm programlar boyunca öğrenciler hakkında yapılan gözlemler ve alınan geri bildirimler kaydedilerek öğrenciye ait dosyada muhafaza edilir.
Her eğitim programı sonunda Bakanlıkça hazırlanan “Eğitim Programı Değerlendirme Çizelgesi”, bir sonraki eğitim programına esas teşkil etmek üzere öğretmenler kurulunca her öğrenci için ayrı ayrı doldurulur.

Bu değerlendirme sonunda öğrencinin merkezdeki eğitimine devamının yararlı olamayacağı kararı alınırsa bu karar, veliye ve Merkez Yürütme Kuruluna bildirilir. Merkez Yürütme Kurulunca, velinin de katılımı ile yapılacak olan toplantıda durum tekrar değerlendirilir ve oy çokluğu ile alınan karar doğrultusunda öğrencinin kaydı silinir.

BİLSEM’LERİN İÇ İŞLEYİŞİ NASILDIR?

Bilim ve Sanat Merkezilerinin organizasyon yapısı kuruma özgü çeşitli aşağıdaki birimlerden oluşur:
-Bilim Etkinlikleri Birimi
-Sanat ve Spor Etkinlikleri Birimi
– Destek Etkinlikleri Birimi
– Rehberlik Birimi
– Araştırma Geliştirme Ve İzleme Birimi
Her birimde birim başkanı (öğretmen) ve öğretmenler görev yapar.

BİLSEM’DE EĞİTİM ÜCRETLİ MİDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi´ nde eğitim ücretsizdir. Ancak Merkezler öğrencilerin kullanacakları deney, uygulama ve etkinlik malzeme, araç ve gereçleri için velilerden ücret talep edebilir.

BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE ÖĞRENCİLERE SERVİS İMKANI SUNULUR MU?

Bilim ve Sanat Merkezleri ücretsiz taşımalı eğitim kapsamında olmadığından öğrenciler merkezlere kendi imkanlarıyla gelirler. Merkezler, öğrencilere ayrıca bir servis imkânı sağlamaz. Öğrenci velileri kendi aralarında anlaşarak özel bir servis tutabilirler.

BİLSEM´ DE ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETI NASILDIR?

BİLSEM’ de öğrencilerin kılık kıyafetleri serbest olup belli bir forma uygulaması yoktur.

BİLSEM´ LER ARASI ÖĞRENCİ NAKLİ OLUR MU?

BİLSEM´ ler arası öğrenci nakilleri velinin yazılı başvurusu üzerine Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Ek-7 Öğrenci Nakil Belgesi ile yapılmaktadır.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

BİLSEM’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir.
Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra BİLSEM’ de, öğlenci ise sabah BİLSEM’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde haftada bir veya iki gün eğitime alınır.
Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde de eğitim öğretim hizmeti verilebilir.

BİLSEM’ DEKİ EĞİTİM SÜRESİ NE KADARDIR?

BİLSEM’ deki eğitim süresi öğrencinin kuruma kayıt yaptırması ile başlamakta olup, Uyum (40 saat veya 2 ay), Destek Eğitimi (1 Yıl), Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme (2 yıl), Özel Yetenekleri Geliştirme (2 Yıl), Proje Üretimi/Yönetimi (Süre belirtilmemiş) şeklinde öğrencinin ilk, orta ve lise eğitim hayatı boyunca devam eder.

BİLSEM´LERDE DİPLOMA VE BENZERİ BELGE VERİLİR Mİ?

Eğitim programları sonunda ve eğitimin tamamlanması neticesinde yönerge gereği öğrencinin aldığı eğitimleri gösteren bir Program Tamamlama Belgesi verilir. Başka herhangi bir diploma, sertifika veya bitirme belgesi verilmez.

BİLSEM´ DE VERİLEN EĞİTİMİN SINAVLARA (TEOG VE YGS/LYS) KATKISI OLUR MU?

BİLSEM’ de eğitim almanın liselere veya üniversitelere girişte ek puan vb. bir katkısı bulunmamaktadır. Ancak verilen eğitimin içeriği öğrencilere bilimsel düşünme, problem çözme vb. davranışları kazandıracağı için dolaylı da olsa olumlu bir katkı sağlayacaktır.

BİLSEM ÖĞRETMENLERİ NE ŞEKİLDE SEÇİLMEKTEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezlerine normal öğretmen tayinleri (ilk atama, il içi veya il dışı yer değiştirme, özür grubu yer değiştirme) ile atama yapılamamaktadır. Öğretmenler, alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla Bilim Ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Ve Atama Kılavuzu (2015) çerçevesinde Ek-2 Değerlendirme Kriterlerinden elde ettikleri puanın %60’ı ve sözlü sınavdan elde ettikleri puanın %40’ı ile oluşacak toplam puanlarla il düzeyinde atanabilmektedir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapacak öğretmenlerin Özel Yeteneklilerin Eğitimi üzerine en az 30 saatlik hizmet içi eğitim almış olması gerekmektedir.

ÖZEL YETENEKLİLER İÇİN AÇILMIŞ BAĞIMSIZ OKULLAR VAR MI?

Ülkemizde özel yeteneklilere eğitim veren özel lise olarak, Kocaeli´ nin Gebze ilçesinde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) vardır.
TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, hazırlık sınıfı ve dört yıllık lise programından oluşan, yabancı dilde eğitim yapan, yatılı ve burslu bir özel eğitim kurumudur.
Anadolu Lisesi statüsündedir. Eğitim süresi, hazırlık dahil, toplam 5 yıldır.

Okulda, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Lisesi programının yanı sıra, özel yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış eğitim programları uygulanmaktadır.
8. sınıfta öğrenim görmekte olup, 6. ve 7. sınıf Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yılsonu notu en az 80 (seksen) olan öğrenciler yazılı sınav, bireysel değerlendirme ve gözlem kampından oluşan 3 aşamalı bir sistemle seçilmektedir.

HANGİ İLLERDE BİLİM VE SANAT MERKEZİ BULUNMAKTADIR?

Türkiye genelinde halen 69 ilimizde 83 BİLSEM bulunmaktadır. BİLSEM´ leri 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE OKULÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TANILAMA VE ÇALIŞMALAR VAR MI?

Okulöncesi dönemde yapılan testlerin geçerlilikleri ve güvenirlilikleri düşük olduğundan Merkezlerde bu yönde bir tanılama henüz yapılmamaktadır.

İçerik kategorisi

Benzer İçerikler